Keurmerken

Keurmerken zijn logo’s die je kunt vinden op verpakkingen van producten. Er worden eisen gesteld voor duurzaamheidskeurmerken aan de mens, dier, het milieu, werk en sociale aspecten. Door naar dergelijke keurmerken te kijken kan je eenvoudig nagaan in hoeverre het product duurzaam en betrouwbaar is. Maar wat zijn keurmerken nou precies en wat zijn de zaken die van belang zijn als het gaat om keurmerken? Ga door met lezen hieronder en je komt het allemaal te weten.

Wat is een keurmerk?

Een keurmerk kan worden omschreven als een visueel oordeel over de kwaliteit van een specifiek product of een dienst. Keurmerken worden door betrouwbare onafhankelijke instanties uitgegeven als het product of de dienst voldoet aan bepaalde eisen als het gaat om het milieu, de mens, diervriendelijkheid maar ook de sociale aspecten en de werkomstandigheden tijdens de productie. Iedereen die voldoet aan de eisen van het keurmerk mag een aanvraag indienen. Door producten of diensten te kopen die voorzien zijn van een keurmerk help je niet alleen de mens, maar ook het milieu en de dieren aangezien de omstandigheden verbeterd zullen worden.

Het nut van keurmerken voor de klant

Keurmerken kunnen zeer nuttig zijn, niet alleen voor de klanten maar ook voor de leveranciers. Door naar de keurmerken te kijken kan je als klant immers makkelijk en snel beslissen in hoeverre je het product of de dienst aan gaat schaffen. Als er sprake is van de aanwezigheid van een keurmerk dan weet de klant zeker dat de product of de dienst te vertrouwen is. Zo weet je zeker dat je geen miskoop doet, zeker als je nog niet helemaal zeker bent dat je het product of de dienst echt wilt kopen. Naast producten en diensten kunnen keurmerken zich ook voor goede doelen inzetten. Denk zo bijvoorbeeld aan producten die op diervriendelijke wijze geproduceerd zijn, die milieuvriendelijk zijn of waarbij er sprake is van eerlijke arbeid.

Het nut van keurmerken voor de leverancier

Een kenmerk wordt vaak gebruikt ter onderscheiding van andere concurrenten. Leveranciers proberen door middel van keurmerken klanten aan te trekken. Daarnaast weet de leverancier na de beoordeling van de onafhankelijke instantie op welke punten er verbetering plaats moet vinden. Verder hoeft een leverancier die producten of diensten verkoopt met een keurmerk minder uit te geven aan reclame voor het overhalen van geïnteresseerde klanten aangezien het keurmerk als een kwaliteitsherkenning wordt beschouwd.

Keurmerk moedigt duurzaamheid aan

Keurmerken hebben naast bewijs van kwaliteit en betrouwbaarheid ook een voorbeeldfunctie, aangezien klanten kritischer worden als ze gaan kijken naar producten of diensten die niet over een keurmerk beschikken. Zo wordt duurzaamheid onder de klanten maar ook onder de leveranciers gestimuleerd. Door te kiezen voor duurzaam geproduceerde producten draag je een steentje bij aan een samenleving die duurzaam en milieuvriendelijk is. Daarnaast stimuleer je eerlijke handel en arbeid.

Andere labels en logo’s

Naast keurmerken zijn er nog meer verschillende soorten logo’s en symbooltjes op verpakkingen van producten. Hierbij gaat het vaak om een bedrijfslogo of paraplulogo’s. Bedrijfslogo’s worden uitgegeven door een groep aanbieders of fabrikant die zelf zijn eigen eisen stelt aan bepaalde producten of aan de leverancier. Een paraplulogo wordt altijd op de verpakking aangegeven in combinatie met minstens één keurmerk. Hierbij worden er helaas geen specifieke eisen aan de keurmerken gesteld, maar er wordt slechts naar het verwante keurmerk verwezen. Naast keurmerken, bedrijfslogo’s en paraplulogo’s tref je ook bijvoorbeeld gevarensymbolen op de verpakking van veel producten.

Keurmerken herkennen

Betrouwbare keurmerken zijn vrij makkelijk te herkennen. Keurmerken die betrouwbaar zijn stellen eisen aan milieu, het welzijn van dieren en van de mens en aan de arbeidsomstandigheden. Daarnaast worden er ook bepaalde eisen aan zaken zoals transparantie gesteld. Een goed keurmerk wordt gecontroleerd door een geaccrediteerde onafhankelijke partij, zoals bijvoorbeeld de Raad voor Accreditatie (RvA).

Topkeurmerken

Topkeurmerken zijn keurmerken die als koplopers onder de andere keurkerken worden beschouwd. Dit hoeft niet te betekenen dat het product volledig duurzaam is. Topkeurmerken voldoen aan de volgende eisen:

  • Er gelden strenge maar zeer ambitieuze eisen. Deze eisen gaan in de meeste gevallen iets verder dan de eisen die normaliter gelden in de desbetreffende branche.
  • De eisen zijn transparant, duidelijk en concreet en eenvoudig terug te vinden.
  • Topkeurmerken zijn betrouwbaar door de onafhankelijke controle die wordt uitgevoerd. Daarnaast is er hierbij altijd ruimte om te denken aan verdere ontwikkeling of verbetering op basis van duurzaamheid.

Producten zonder keurmerk

Niet omdat een product of dienst niet over een specifiek keurmerk bezit hoeft dit te betekenen dat dit product niet van goed kwaliteit is of niet te vertrouwen is. Klanten kunnen slechts moeilijker beoordelen in hoeverre een product of dienst betrouwbaar is als er geen keurmerk op de verpakking staat, terwijl met een keurmerk er sprake is van een bepaalde mate van zekerheid over een duurzaam productieproces van het product. Niet alle leveranciers vragen een keurmerk aan. Dit kan om verschillende redenen, waaronder een beperkt budget voor de aanvraag, te lage eisen die gesteld worden of als de leverancier zelf geen meerwaarde ziet in de aanvraag van een keurmerk vanwege onbekendheid van het specifiek keurmerk. Verder zijn er bepaalde grote bedrijven die al bekend en wel gerenommeerd zijn, wat de aanwezigheid van een keurmerk onnodig maakt aangezien de meeste mensen het specifiek merk of bedrijf al kennen en al vertrouwen.

Offertes vergelijken

Als je zelf ook je leven wilt gaan verduurzamen dan zijn er verschillende zaken waar je aan moet denken en waar je op moet letten. Je zou het best kunnen beginnen door het inwinnen van deskundig advies van een ervaren specialist. Een goede specialist is niet moeilijk te vinden. Je hoeft slechts een aantal offertes bij meerdere specialisten aan te vragen en deze offertes allemaal met elkaar te vergelijken. Vervolgens kies je de offerte uit die je het meest aanspreekt. Zo bespaar je op de kosten maar tegelijkertijd weet je ook zeker dat je een professioneel inschakelt die betrouwbaar is en kwaliteit kan leveren.

Gerelateerd