Op weg naar een Klimaatneutraal Aalst

Op weg naar een Klimaatneutraal Aalst: De stad Aalst zal binnenkort samen met Dendermonde en Sint-Niklaas het Burgemeestersconvenant plechtig ondertekenen. Hierdoor wil het tegen 2020 haar CO2-uitstoot met minstens 20% verminderen en tegen 2050 zelfs klimaatneutraal zijn !.

Schepen Van de Steen (SD&P) en Schepen Iwein de Koninck (CD&V) : deze doelstellingen zijn ambitieus maar haalbaar ! Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant krijgen we eindelijk een mooi kader waarbinnen we de lopende en toekomstige duurzame projecten verder kunnen uitrollen. Dit moet een extra stimulans zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan !

Het Stedelijk Energiebedrijf van de stad Aalst (vzw BEA) is al langer bezig met energiebesparende maatregelen, informatieverstrekking en groepsaankopen voor de burgers.

Schepen Van de Steen (SD&P) : meest succesvol zijn momenteel het dakisolatieproject (DIPA) en de goedkope energieleningen (FRGE).

– Sinds de opstart werden er 230 leningen toegekend voor energiebesparende
maatregelen. Dit is goed voor een besparing van 433 ton CO2 en komt overeen met
een equivalent van 21.600 bomen.
– Met het DIPA-project werd ondertussen zo’n 10.000 m2 dakisolatie geplaatst ! Dit
zorgt voor een bijkomende besparing van 177 ton CO2 of het equivalent van zo’n
9.000 bomen.
– Tellen we daar volledigheidshalve nog de voorbije groepsaankoop zonnepanelen bij,
dan krijgen we nog een besparing van 60 ton CO2 of het equivalent van zo’n 3.000
bomen.

Totaal komen we aan een bos met 33.600 bomen of omgerekend (a rato van 70 loofbomen per ha) aan een bos van ongeveer 480 ha. We kunnen ons dit moeilijk voorstellen, doch dit is 6 maal de oppervlakte van bijvoorbeeld het Kravaalbos in Meldert.

Schepen Van de Steen (SD&P): u ziet, we hebben nog niet stil gestaan… Anderzijds beseffen we dat er nog veel werk aan de winkel is. Het Burgemeestersconvenant biedt ons de mogelijkheid om hier extra op in te zetten en samen met inwoners, organisaties en bedrijven verder werk te kunnen maken van een klimaatneutrale stad en een gezondere leefomgeving voor onszelf, onze kinderen, kleinkinderen, …

Gerelateerd