Vlaamse steden gaan de strijd aan tegen klimaatverandering

Om de strijd aan te gaan tegen de klimaatverandering zijn verschillende Vlaamse steden toegetreden tot het Vlaams Smart Energy Cities netwerk, een netwerk van slimme energiesteden die allemaal het Burgemeestersconvenant ondertekend hebben. Via dit netwerk krijgen de steden en gemeenten de kans om via workshops en vergaderingen bij te leren en ervaringen uit te wisselen op het vlak van energiezuinige maatregelen.

Als nieuwkomer gaat nu ook de stad Aalst de strijd aan tegen klimaatverandering. Op dinsdag 25 maart 2014 heeft de gemeenteraad van de stad Aalst de toetreding tot het Burgemeestersconvenant goedgekeurd. Dit betekent dat de stad zich ertoe verbindt om haar CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Bovendien heeft Aalst de ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

De uiteindelijke doelstelling van de stad Aalst is om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Dit betekent dat de stad dan netto geen CO2-uitstoot meer veroorzaakt door de manier waarop de Aalstenaars wonen, leven, werken en zich verplaatsen. Zo is het de ambitie dat de inwoners van Aalst zich milieuvriendelijk verplaatsen en energiezuinig en duurzaam wonen. Dit zal niet alleen heel wat besparingen opleveren, maar zal ook resulteren in betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast.

Schepen van Energie Ann Van de Steen (SD&P) besluit: “De toetreding tot het Burgemeestersconvenant is een win-winsituatie. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de Aalstenaar en voor de schatkist van Aalst. Zo kan onze stad dankzij energiebesparende maatregelen maar liefst 250.000 EUR aan energiekosten vermijden in de periode 2013-2020.”

europees lerend netwerk stedenHet Vlaams Smart Energy Cities netwerk heeft als doel om reële ervaringen over activiteiten rond slimme energiesteden uit te wisselen. Op die manier draagt het netwerk wij aan de realisatie van de klimaatambities van de steden en verstrekt het de positie van Vlaanderen rond “smart cities” op Europees vlak. Met elk van de betrokken Vlaamse centrumsteden start VITO/EnergyVille binnen het netwerk een specifieke coaching op maat van de noden van de stad.

Gerelateerd