Lage-energie-renovatie – kosten/batenverhouding

Testwerf van Wienerberger toont aan met eerste kosten/batenanalyse: Pak bij een lage-energie-renovatie eerst de bouwschil aan

Hoe maken we het bestaande woningenbestand energie-efficiënter en beperken we zowel de klimaatverandering als de energiefactuur van de bewoners? Met die vraag in het achterhoofd zette Wienerberger in Spiere een testwerf op. De doorgedreven renovatie van de ruwbouw van deze vrijstaande woning die dateert van circa 1900, is intussen beëindigd. In samenwerking met experts zullen nu alle ingrepen worden geëvalueerd. Een eerste studie werd uitgevoerd om het effect van de ingrepen op het E-peil en de netto-energiebehoefte, berekend volgens EPB, te begroten. De resultaten spreken boekdelen. Het energetisch renoveren van de bouwschil als eerste ingreep is een perfecte keuze als we de energetische winsten en de kostprijs tegen elkaar afwegen.

Futureproofed

Volgens berekeningen met de epb-software doen een dak- en gevelrenovatie, als eerste ingrepen, zowel het E-peil van de woning als de netto-energiebehoefte met de helft of meer dalen. Deze twee gegevens zijn belangrijke parameters om de energie-efficiëntie van een gebouw te bepalen. Bovendien zijn het sleutelbegrippen in de definitie van een bijna energieneutraal gebouw, zeg maar de bouwstandaard van morgen. Wie vandaag renoveert, houdt het best rekening met deze criteria als hij tot een optimale kosten/batenverhouding wil houden en zijn investering het meest wil laten renderen.

De concrete cijfers

Met de epb-software kunnen we de impact van werken aan de bouwschil meten. Wat leert dit ons voor het proefproject in Spiere?

In bijgaande tabel ziet u de uitgangssituatie voor het E-peil en de netto-energiebehoefte, de stapsgewijze verbetering die wordt gerealiseerd door de diverse ingrepen en hun procentuele aandeel in de totale kostprijs van de renovatie. In deze kostprijs zitten ook de installaties, het vast meubilair, de afwerking en de btw.

 

Ingreep aan de bouwschil E-peil(E310) Netto-energiebehoefte(410 kWh/m²) Procentueel aandeel in de kostprijs(185 000 euro)
Nieuw buitenschrijnwerk + hoogrendementsglas 295 390 12%
Dakrenovatie + nieuwe dakvlakramen 148 176 12%
Gevelrenovatie 74 79 19%

De conclusies

1] De trias energetica zegt dat we eerst en vooral de energievraag moeten beperken. Dat doen we door de bouwschil te isoleren. De renovatie en isolatie van het dak en van de gevel, nieuw schrijnwerk inbegrepen, leveren inderdaad een aanzienlijke verbetering op.

• Het E-peil daalt van E310 naar E74, een verbetering met circa 75%.
• De netto-energiebehoefte zakt van 410 naar 79 kWh/m², een verbetering met circa 80%.
• De kostprijs voor de renovatie van de bouwschil blijft beperkt tot 40% van de totale renovatiekost.

Een dak- en gevelrenovatie is dan ook de allereerste ingreep die verbouwers moeten overwegen als ze nutteloze of weinig efficiënte uitgaven willen vermijden.

2] De meest rendabele ingrepen zijn de gevelrenovatie en de dakrenovatie met plaatsing van nieuwe dakvlakramen. In beide gevallen daalt het E-peil telkens met 50% en de netto-energiebehoefte telkens met 55%, terwijl het aandeel in de kostprijs van de renovatie relatief beperkt blijft tot respectievelijk 19% en 12%.

Het verdere testverloop

Met deze resultaten gaat het proefproject in Spiere pas echt van start. In samenwerking met de afdeling bouwfysica van het departement burgerlijke bouwkunde (KU Leuven) worden gedurende een voldoende lange periode het wooncomfort en het energieverbruik gemonitord.
* Het wooncomfort wordt geëvalueerd op basis van drie criteria: de relatieve luchtvochtigheid, de binnentemperatuur en de binnenluchtkwaliteit (CO2).
* Het energieverbruik wordt opgevolgd via de gegevens die de bewoners voor de werken hebben bijgehouden, de meterstanden en de energiefacturen en dan vergeleken met de meterstanden en energiefacturen na uitvoering van de werken.

Uiteraard wordt ook het esthetische aspect niet uit het oog verloren. Het gebruik van keramische materialen draagt er in aanzienlijke mate toe bij dat de woning naast een intelligente invulling een even krachtige uitstraling krijgt.

Gerelateerd