Voor- en nadelen warmtepomp op een rijtje

Steeds meer mensen kiezen er vandaag de dag voor om in hun woning gebruik te maken van een warmtepomp. Een warmtepomp maakt het namelijk mogelijk om op een uitermate milieuvriendelijke manier warmte op te wekken. Het systeem van de warmtepomp zorgt er immers voor dat warmte aan de buitenlucht kan worden onttrokken waarna deze kan worden ingezet voor het verwarmen van water of lucht. Op deze manier kunt u, uw volledige woning verwarmen met een minimum aan energie.

Voordelen van een warmtepomp

De bijzonder duurzame werking van de warmtepomp zorgt er in eerste instantie voor dat het energieverbruik van uw woning aanzienlijk kan worden teruggedrongen en dat is natuurlijk goed voor uw portefeuille. Het gebruik van een warmtepomp brengt echter nog andere voordelen met zich mee, namelijk:

  • Uw woning dient niet over een schoorsteen te beschikken
  • Er is geen speciale opslag voor stookolie nodig
  • Een warmtepomp kan over een dubbelzijdige werking beschikken waardoor ze niet alleen kan verwarmen, maar ook kan koelen.
  • In het geval van industriële processen kan een warmtepomp ook worden toegepast om restwarmte te hergebruiken.
  • De uitstoot van CO2 wordt gevoelig beperkt, althans wanneer er voor het opwekken van de benodigde elektriciteit geen gebruik wordt gemaakt van kolen.

Nadelen van een warmtepomp

Bovenstaande voordelen kunnen best tellen, maar zijn er ook nadelen verbonden aan het gebruik van een warmtepomp? Hoe energiezuinig de warmtepomp ook mag zijn, het aankopen er van gaat steeds gepaard met een meer dan behoorlijke investering die lang niet iedereen zomaar kan opbrengen. Het enorme rendement dat een warmtepomp levert zorgt er gelukkig wel voor dat de terugverdientijd ondanks het hoge investeringsbedrag steevast binnen de perken wordt gehouden. Wanneer u op zoek bent naar een echt energiezuinige manier op vlak van klimatisatie is het dan ook absoluut de moeite waard om de warmtepomp uit te proberen.

Lees ook: subsidie warmtepomp.

Gerelateerd