Duurzaam bouwen kan enkel door expertise te bundelen

Samen een duurzame toekomst bouwen. Dat is het gemeenschappelijke doel van de Vlaamse Confederatie Bouw, essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences, en Federplast, de federatie van de kunststoffen, belichaamd in het gezamenlijke project Buildchem. “Om de duurzame transitie van de sector te bestendigen, moeten we inzetten op innovatie en op samenwerking over de grenzen van de sectoren heen”, is de gemeenschappelijke boodschap tijdens een colloquium van de federaties in Technopolis.

De bouwsector staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: energiebesparing, besparen van materialen, duurzaam omgaan met water, duurzaam vervoer van goederen en mensen, de bevolkingstoename en een aangenaam leefklimaat creëren binnen en buiten. Tegelijk wil de bouwsector actief meewerken aan de duurzame renovatie van het gebouwenpark van de overheid om zo de Europese 20-20-20-doelstellingen te halen: 20% minder energieverbruik, 20% energie uit hernieuwbare energiebronnen, 20 % minder uitstoot van broeikasgassen.

Om hieraan tegemoet te komen, hebben drie federaties, betrokken bij de bouwsector, vorig jaar de handen in elkaar geslagen in het project Buildchem, met als missie en motto: samen toekomst bouwen. Buildchem verenigt diverse groepen van bedrijven actief in de hele waardeketen bouw met als doel tot cross-sectorale samenwerkingen te komen die tot innovatieve oplossingen leiden die duurzaam zijn voor mens en milieu.

Cross-sectoraal is de toekomst

De strenger wordende energievereisten samen met de steeds hogere kosten, dwingen bedrijven niet alleen om te innoveren, maar ook om buiten de fabrieksmuren te kijken. Cross-sectorale open innovaties zijn noodzakelijk om duurzame marktconcepten te ontwikkelen. “Bedrijven zien innovatie als een opportuniteit en het besef is gegroeid dat je door competenties te bundelen elkaar versterkt. Zo kan je totaalconcepten ontwikkelen die beantwoorden aan de werkelijke noden van de markt”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen.

Uit het Buildchem-project zijn al verschillende al dan niet formele samenwerkingen ontstaan. Zo heeft het project RenoseeC onlangs een budget gekregen als Vlaamse Proeftuin Woningrenovatie. Een cross-sectoraal consortium zoekt oplossingen voor de collectieve renovatie van de 19de eeuwse gordel in Sint-Amandsberg. Eigenaars kunnen kiezen uit een catalogus van betaalbare en duurzame renovatiemodules.

Een ander Buildchem-project is Recybet, dat als doel heeft de materialenkringloop bij de productie van prefab-betonproducten te sluiten. Uit het sloopafval wordt betongranulaat gerecycleerd voor hoogwaardige toepassing in nieuwe prefab betonstructuur. Het beton wordt ook zo ontworpen dat de sloop en de scheiding van materialen later makkelijker kan verlopen.

De ervaringen van de deelnemers aan Buildchem en de aanbevelingen voor de toekomst werden gebundeld in het boek ‘Samen toekomst bouwen’ dat op het Buildchem colloquium werd gelanceerd.

Duurzaamheid is eigen aan de sector

Een duurzame toekomst houdt in dat we een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen bereiken. Vanuit die visie is duurzaamheid dan ook niet langer beperkt tot een uitdaging van materialen en producten, maar een uitdaging voor de mens. Hoe hij in de toekomst zal omgaan met de schaarste van welvaart en gepaste antwoorden zal vinden rond duurzame mobiliteit, consumptie, producten en diensten; dat is de kernvraag.

“De kernboodschap is dat we er samen in zullen moeten slagen om het met minder te doen. Meer nog, we zullen creatief moeten leren omspringen met materialen en energie op duurzame wijze. De kunst zal er namelijk in bestaan ook deze bronnen na gebruik om te zetten in vernieuwde toepassingen die toegevoegde waarde creëren binnen het kader van duurzaam wonen”, zegt Petri Ven, secretaris-generaal van Federplast.

De bouwsector heeft de voorbije jaren een golf van duurzame innovaties gekend, niet alleen op vlak van energievriendelijke gebouwen maar ook op vlak van een gezond binnenklimaat bijvoorbeeld. “We bevinden ons meer dan ooit in een situatie waar zowel de wettelijke normen als de verwachtingen van de klant toenemen. En laten we niet vergeten dat dit alles betaalbaar moet blijven”, zegt Marc Dillen, directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw. “Bij deze wil ik bouwbedrijven dan ook oproepen om in te zetten op innovatie. Het is het beste antwoord dat we kunnen bieden om de gigantische uitdagingen op een doortastende manier aan te pakken.”

Over Buildchem

Buildchem is een samenwerking tussen de federaties Federplast.be, Belgische Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen, de Vlaamse Confederatie Bouw, de beroepsfederatie voor bouwaannemers, en essenscia vlaanderen, de federatie van de chemie en life sciences. Buildchem verenigt alle actoren uit de bouw. Het uitgangspunt van de drie federaties is de noodzaak aan innovatieve samenwerking doorheen de hele waardeketen ‘bouw’.

Het Buildchem-project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Agentschap Ondernemen via de projectoproep ‘Fabrieken van de Toekomst’ in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid.” In februari vorig jaar is Buildchem effectief van start gegaan. In zes werkgroepen hebben bouwbedrijven, aannemers, architecten, kennisinstellingen, chemische bedrijven en kunststofmakers en –verwerkers de hoofden bij elkaar gestoken om innovatieve oplossingen voor duurzaam bouwen te zoeken. De zes werkgroepen waren energie, materialen, water, verstedelijking, binnenhuisklimaat en betaalbaarheid.

Gerelateerd