Slimme meter zonnepanelen

Wil je zonnepanelen laten installeren dan moet je een slimme meter in je huis hebben. Is dit nog niet het geval en laat je zonnepanelen plaatsen dan is het dringende advies dat je een slimme meter laat plaatsen. We hebben voor jou de verschillen toegelicht tussen een slimme meter en een gewone meter. Twijfel je nog over een slimme meter, dan hebben wij een aantal tips voor jou.

Een slimme meter

Een slimme meter is altijd een digitale meter. Het gaat hier om een meter die doorgaans 4 telwerken heeft. De meter houdt voor jou bij hoeveel stroom je afneemt tegen hoog tarief en tegen laag tarief. Daarnaast wordt voor jou bijgehouden hoeveel stroom je terug levert tegen hoog tarief en tegen laag tarief. Er zal altijd een verrekening plaatsvinden aan het eind van het jaar. De stroom die je terug levert wordt verrekend met de extra stroom die je afnam. De som van die verrekening moet je terug betalen of krijg je terug. Een slimme meter heeft daarnaast standen die je niet door hoeft te geven aan het energiebedrijf. Ze worden automatisch uitgelezen en daarmee kan de verrekening worden opgesteld zonder dat je er zelf aan hoeft te denken. Bij een slimme meter vindt er een goedkeuring en een ijking plaats. Dat gebeurt bij zowel het afnemen als het leveren van energie. Daardoor zal je altijd de correcte resultaten hebben wanneer je zonnepanelen hebt. Je kan op een slimme meter, doordat deze vaak met wifi werkt, verbruiksmanagers aansluiten. Dit is apparatuur waarmee jij kan zien hoeveel stroom jouw zonnepanelen opwekken en hoeveel jij er zelf van verbruikt. Een goede manier om te besparen en om het weglekken van energie te voorkomen.

Een standaard meter

Een standaard meter heeft één of twee draai mechanismes. De mechanismes monitoren enkel hoeveel stroom er wordt geleverd tegen hoog en tegen laag tarief. Er werd voorheen vanuit gegaan dat iedere standaard meter ook een terug draai functie heeft maar dit is niet altijd het geval. De kans is dus groot dat een standaard meter geen rekening houdt met stroom die jij met je zonnepanelen terug levert aan het energienet. Je zal dus een veel lagere vergoeding krijgen voor stroom die jij terug levert aan het energie net. In het ergste geval wordt deze terug levering helemaal niet geregistreerd waardoor jij teveel betaalt op je energierekening. Je gebruikt immers in de avond en nacht ook stroom en die betaal je dan gewoon volop. Je bent dus een stuk duurder uit met een standaard meter dan met een slimme meter.

De terugverdientijd van een installatie zonnepanelen

Zonnepanelen zijn geen uitgave maar een investering. Dat houdt in dat je vooruit betaalt voor de panelen en de omvormer. Die kosten verdien je naderhand weer terug en daardoor is de term ontstaan dat er een terugverdientijd is. Die terugverdientijd houd je het liefste zo kort mogelijk. Immers, niemand geeft graag geld uit waarbij het extra lang duurt voor het weer is terug verdiend. Wanneer maar de helft van het werk gebeurt, wanneer terug geleverde energie niet of nauwelijks wordt geregistreerd, wordt jouw terugverdientijd van je zonnepanelen in het ergste geval verdubbeld. Je bent dan gemiddeld 14 a 15 jaar bezig met het terug verdienen van jouw investering terwijl je dit met een slimme meter al binnen 7 a 8 jaar voor elkaar hebt.

Salderen en een terug lever vergoeding

Wie zonnepanelen gaat plaatsen krijgt bij de leverancier te maken met twee verschillende posten. Je hebt het salderen en je hebt de terug lever vergoeding. Het salderen gaat over de hoeveelheid energie die je nog extra van je energieleverancier afneemt waarbij de terug geleverde hoeveelheid energie wordt meegewogen. Wanneer je een installatie hebt die meer energie oplevert dan dat jij zelf verbruikt zou je dus een behoorlijk bedrag moeten terug krijgen in dit geval. Daarbij moet je meewegen dat je niet meer kan terug krijgen in de vorm van salderen als dat je hebt afgenomen bij je energieleverancier. Dat bedrag wordt verrekend tegen het standaard energietarief. Echter, wekt jouw installatie meer stroom op dan zou er nog een terug te krijgen bedrag blijven openstaan. Dat valt niet onder het salderingstarief. De stroom die extra is terug geleverd wordt uitbetaald in de vorm van een terug lever vergoeding. De hoogte van die terug lever vergoeding wisselt per stroomleverancier. Daar zijn geen vastgestelde bedragen voor. Je doet er dus goed aan om, voor je een installatie zonnepanelen laat plaatsen, niet alleen een slimme meter te kiezen maar ook te kijken welke energieleverancier de beste terug lever vergoeding aan jou vergoedt.

Afwachten of versneld laten plaatsen

Momenteel worden alle huizen in ons land voorzien van een slimme energiemeter. Heeft jouw huis nog geen slimme meter maar wil je al wel zonnepanelen, dan heb je dus twee keuzes. Je kan wachten tot jij ´aan de beurt´ bent of je laat de slimme meter versneld plaatsen door het energienetwerkbedrijf. In dat geval betaal je wat meer omdat men speciaal een monteur naar jouw huis toe moet sturen. De kosten van de meter betaal je dan niet, die is immers van het energie netwerk bedrijf. Je betaalt wel een extra vergoeding voor de installateur of monteur.

Gerelateerd