Duurzame energie

Duurzame energie thuis gebruiken
De definitie duurzame energie is energie die nooit op kan raken,  denk hierbij bijvoorbeeld aan zonlicht, waterkracht en windkracht. Daarnaast belast duurzame energie het milieu niet en is het daarom schone energie. Vind u de wereld om u heen belangrijk en zou u zelf ook graag van duurzame energie gebruik maken? Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

Voor het vergelijk van energie kunt terecht op www.overstapgids.nl of www.consumentengids.be. Hier worden alle energieprijzen real time geüpdate en vindt u bovendien nog meer tips om energie te besparen. Vergelijken, duurzaamheid en besparen gaan hand in hand.

De zon
Zonne-energie kunt u inzetten als energiebron door zonnepanelen aan te schaffen. Hierdoor wordt uw energierekening lager en wordt het milieu minder belast. Ook kan uw water verwarmd worden door de zon, dit kan door het gebruik van een zonneboiler. Ook door een raam of serre op het zuiden te plaatsen kunt u van de zon profiteren. Hoe meer zon uw huis binnen schijnt, hoe minder u hoeft te stoken.

Wind
Windenergie is moeilijker toe te passen in uw eigen huis. U kunt moeilijk een windturbine in uw achtertuin plaatsen. Wel is het mogelijk om collectief gebruik te maken van windenergie. Zo kunt u mede eigenaar worden van een windmolen of investeren in een windmolenpark. Windenergie is groene energie waarvan het rendement veel hoger is dan van gasgestookte centrales en kolencentrales, een goed alternatief dus!

Water
Nederland is een land van water, toch wordt er nog niet veel stroom uit water gehaald. Uit stromend water kan energie opgewekt worden, dit belast het milieu niet en de bron, namelijk water, is onuitputtelijk. Nadeel is echter dat deze manier van stroom opwekken ecosystemen kan aantasten. In Nederland zijn op dit moment vier waterkrachtcentrales in rivieren gebouwd. In de toekomst zal er waarschijnlijk meer gebruik worden gemaakt van water als energiebron.

In uw huishouden kunt u op dit moment nog niet veel met energie uit waterkracht, maar wellicht verandert dit in de toekomst. Van de voordelen van zonne- en windenergie kunt u al uitgebreid profiteren.

Gerelateerd