Vlaamse premie voor zonneboiler wordt niet afgeschaft

De Vlaamse premie voor een zonneboiler wordt niet afgeschaft, ook niet na de aankomende verkiezingen van 25 mei 2014 zegt het Vlaams Energieagentschap (VEA) uit België.

Onlangs zaaide een bedrijf via een e-mailcampagne twijfel dat de premie voor zonneboilers op korte termijn zou stopgezet worden. Dergelijke beweringen zijn fout en stroken helemaal niet met de plannen van de Vlaamse overheid om een stabiel premiebeleid te voorzien. Dergelijke bedrijven creëren op die manier onzekerheid bij consument om snel en overhaast een zonneboiler te bestellen.

De premie voor een zonneboiler werd vanaf 2014 uitgebreid naar recente nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot eind 2013. Ook in bestaande woningen blijft de premie tot 2750 euro verderlopen.

Een zonneboiler verwarmt uw sanitair water op een milieuvriendelijke manier, door gebruik te maken van zonlicht. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van uw bad- en douchewater verwarmen. Vooral in de periode van maart tot oktober zal de zonneboiler het grootste deel van uw sanitair warm water opwarmen. Een zonneboiler is de kers op de taart voor een goed geïsoleerde woning.

De afgelopen jaren werd er massaal in zonneboilers geïnvesteerd. In de periode 2009-2013 werden in Vlaanderen 31.756 premies voor een zonneboiler toegekend door de Vlaamse overheid via de netbeheerders Eandis en Infrax. Ook in 2014 blijft deze premie voor de zonneboiler gewoon verderlopen. Deze premie bedraagt 550 euro per vierkante meter collectoroppervlak (apertuur), met een maximum van 2.750 euro en maximum 50% van de factuur. Heel wat gemeenten geven ook nog een aanvullende premie. Een zonneboiler kost gemiddeld 4000 euro (+ BTW), waarvan je ongeveer de helft terugkrijgt via de premie van de Vlaamse overheid. Jaarlijks bespaar je er ongeveer 125 euro (aardgas) tot meer dan 200 euro (stookolie) mee. Je hebt de investering terugverdiend na ongeveer 10 tot 15 jaar.

Om snel klanten over de streep te halen om te investeren in een zonneboiler, zaaide de voorbije weken een bedrijf onrust door aan te kondigen dat deze premie op korte termijn afloopt.

Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap (VEA) is formeel: ‘Er is momenteel geen enkele reden om de premie voor de zonneboiler af te schaffen. Integendeel, sinds januari 2014 werd de premie nog uitgebreid naar alle recente nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag tot eind 2013. Deze premie en ook de andere premies die de Vlaamse overheid via de netbeheerders geeft, blijven dus gewoon verder lopen, ook na de verkiezingen. Om een einde te stellen aan deze foutieve informatieverspreiding heeft het VEA een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische praktijken inzake reclame (JEP). Gelet op de communicatiepraktijken die dit bedrijf hanteert, waarschuwt het VEA ervoor om op de commerciële voorstellen in te gaan.‘

Gerelateerd