Energieconsultingsmarkt is miljardenbusiness

Energieconsultingsmarkt is miljardenbusiness. De vraag naar energie is wereldwijd gigantisch. De transportsector en de energiebehoefte bij bedrijven en consumenten is enorm. Daarmee schept energieconsulting ook veel banen. In Europa gaat het om een martgrote van ongeveer 3 miljard euro per jaar. Wereldwijd gaat om ongeveer 10 miljard euro, een stijging van ruim 5% ten opzichte van het jaar er voor.

De verenigde staten is goed voor ruim 4 miljard euro, waardoor Europa en de VS samen ongeveer 75% aandeel hebben. Deze ontwikkeling is opvallend te noemen en gaat in tegen de lijn van dalende olieprijzen, specialist in energieprijzen voor consumenten www.energieprijzen-vergelijking.nl geeft aan dat “doordat de energieprijzen dalen door het toegenomen aanbod van olie de afname ook toeneemt. De totale bestedingen nemen daartoe, terwijl de eenheidsprijs van energie dalende is. Energieconsultants merken dit ook, maar dan in negatieve zin”

Voor andere markten dan energie is de dalende olieprijs ook reden voor zorg. Zo is de wereldwijde consultancymarkt gebaat bij stijgende olieprijzen, zoals de laatste 10 jaar het geval is geweest. Zowel technologie als milieu consulting hebben bij baat bij hogere energieprijzen omdat dit noodzaak tot innovatie bevorderd. Ook andere consultingmarkten zijn voor een bepaalde mate afhankelijk van de energie, maar geen enkel cosultingmarkt is zo groot als de finance. Met een wereldwijde omzet van 22 miljard euro laat het de energieconsultingsmarkt ver achter zich.

Gerelateerd