Subsidies voor een milieuvriendelijke mobiliteit

Gentenaars die zich een milieuvriendelijke deelwagen aanschaffen, kunnen daarvoor vanaf 1 mei 2014 subsidies krijgen. Ook bedrijven en organisaties die een elektrische laadpaal plaatsen die toegankelijk is voor andere gebruikers, komen in aanmerking voor een toelage. Wie aan autodelen of bakfietsdelen doet, krijgt zijn inschrijvingsgeld terugbetaald. En ook wie zijn wagen inlevert en zich een elektrische (bak)fiets aanschaft komt in aanmerking voor steun. Op 28 april 2014 heeft de Gentse gemeenteraad het nieuwe subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit goedgekeurd.

Voor een betere luchtkwaliteit en leefbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat gemotoriseerd verkeer de belangrijkste bron van luchtverontreiniging is in de stad. Bovendien neemt dat verkeer nog altijd maar toe, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofdioxiden en roet nog steeds vergroot. Het Gentse stadsbestuur wil met een nieuw subsidiereglement de luchtkwaliteit en dus ook de leefbaarheid in de stad verbeteren. Gentenaars die een nieuwe wagen willen delen met elkaar en kiezen voor een milieuvriendelijk type kunnen daarvoor een subsidie krijgen van de Stad Gent. Het gaat om elektrische wagens of wagens op aardgas (CNG – Compressed Natural Gas). Bedrijven en organisaties die een elektrische laadpaal plaatsen en die ook ter beschikking stellen voor andere gebruikers, kunnen ook rekenen op een toelage.

Voor de gezondheid van alle Gentenaars

Schepen Tine Heyse: ‘Met dit vernieuwde subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit wil ik de leefbaarheid van onze stad verder verbeteren. Door elektrische en CNG mobiliteit te ondersteunen, dragen we bij aan een betere luchtkwaliteit in onze stad. Het subsidiereglement moet geplaatst worden binnen een ruimer beleid, waarbij we als stadsbestuur streven naar een autoluwe stad. Want minder auto’s in de stad zorgen voor een gunstig effect op de luchtkwaliteit en dus op de gezondheid van alle Gentenaars.

Ook subsidie voor wie zijn wagen wegdoet

De vorige subsidie voor elektrische fietsen was een groot succes en raakte ook snel uitgeput. Ook nu blijft de Stad Gent de aankoop van een elektrische (bak)fiets ondersteunen, maar alleen nog voor wie zijn wagen wegdoet en zijn nummerplaat inlevert.

Voor particulieren

Gentenaars kunnen volgende subsidies aanvragen:

– Maximum 250 euro voor een elektrische fiets en maximum 400 euro voor een elektrische bakfiets bij inlevering van de nummerplaat.
– Maximum 35 euro voor het inschrijvingsgeld voor auto- of bakfietsdelen
– Maximum 6.000 euro voor een particuliere elektrische deelwagen en maximum
1.000 euro voor een particuliere CNG deelwagen.

Voor bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties kunnen maximum 1.000 euro krijgen als ze een laadpaal voor elektrische wagens plaatsen en die ook toegankelijk maken voor andere gebruikers.

De subsidie geldt vanaf 1 mei 2014. Facturen die dateren vanaf 1 januari 2014 kunnen nog in aanmerking komen voor subsidiëring onder het nieuwe reglement, voor zover ze voldoen aan alle noodzakelijke ontvankelijkheidsvereisten. De subsidie kan verkregen worden zolang er nog middelen beschikbaar zijn.

Gerelateerd