Kernreactoren sluiten en kiezen voor veilige energiebronnen

Doel 3 en Tihange 2 liggen alweer in de lappenmand. Voor Greenpeace eens te meer het sein dat deze kernreactoren definitief moeten sluiten. Volgens de milieuorganisatie illustreren de perikelen de urgentie van een resolute overstap naar veilige en betrouwbare energiebronnen. De beslissing van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de regering om de twee kernreactoren in 2013 opnieuw op te starten was onverantwoord. Vasthouden aan verouderde kerncentrales brengt de bevoorradingszekerheid in gevaar.

Doel 3 en Tihange 2 kunnen en moeten definitief gesloten worden. Het FANC en de regering gaven in mei 2013 toestemming voor de heropstart van beide kernreactoren, nadat ze bijna een jaar gesloten waren vanwege duizenden scheurtjes in de reactorvaten. Deze toestemming kwam er nog voor het beëindigen van alle noodzakelijke tests. Greenpeace waarschuwde toen al dat dit een onverantwoorde beslissing was, zoals ook blijkt uit onderzoek van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK).

Tot op vandaag kunnen uitbater Electrabel en FANC niet met zekerheid zeggen wat de oorzaak is van de scheurtjes in de reactorvaten. Er is ook geen garantie dat deze scheurtjes onder de hoge druk en de constante neutronenbombardementen niet verder evolueren. Een reactorvat is een cruciaal onderdeel voor de veiligheid van een kernreactor. Als de integriteit hiervan niet 100% is, dan is definitieve sluiting de enige optie.

Greenpeace pleit voor een versnelde omschakeling naar een efficiënter en hernieuwbaar energiebeleid om problemen in de bevoorradingszekerheid te voorkomen. Met kerncentrales die men stilaan bejaard kan noemen groeit het risico op onverwachte stillegging om technische en veiligheidsredenen. Een belangrijk deel van de productiecapaciteit valt plotseling weg, zonder dat men kan anticiperen. De oplossingen – schone energiebronnen en efficiënter energiegebruik – zijn technologisch en economisch haalbaar en hangen enkel af van politieke wil.

De beleidsmakers talmen al te lang met het uitwerken van een coherent energiebeleid gebaseerd op hernieuwbare bronnen. Na de verkiezingen moet de nieuwe regering hier grondig en snel werk van maken. Greenpeace van zijn kant publiceert binnenkort twee studies die de noodzaak en haalbaarheid van een Belgische Energierevolutie onderbouwen:

* rapport van experts over de foute beslissing van FANC en de regering om Doel 3 en Tihange 2 opnieuw te starten, in samenwerking met de Duitse basisbeweging “Aktionsbündnis gegen Atomenergie” (10 april)
* het nieuwe Belgische Energierevolutiescenario, waarin de overgang naar een schone en veilige energievoorziening voor België in detail wordt uitgewerkt (juni).

Gerelateerd