Omzetten van energie uit water

Energie uit Water wordt ook wel afgekort als EWA. De EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water. Zij is commercialisator en kenniswegwijzer van waterkracht. De kansen voor energie uit water worden zichtbaar gemaakt voor de markt, de politiek en de burgers. Duurzame energie neemt in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Dat er energie uit water gehaald kan worden is een goede kans en hier moeten we dan ook meer gebruik van maken. Er kan op verschillende manieren energie uit water worden gehaald. Om te beginnen is er het getij, dit is een van de belangrijkste drijvende krachten voor de stroming van water. Als het water kan stijgen en dalen is er stroming in het water.

Omzetten energie uit water

Het stromende water kan op een eenvoudige manier worden gebruikt om omgezet te worden in elektrische energie. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de werking van een waterstromingsturbine die vergeleken kan worden met de werking van de windmolen. In Nederland zijn de Noordzee en de Waddeneilanden van groot belang. Maar er kan ook energie uit water worden gehaald door aquatische biomassa: microalgen, zeewieren, waterplanten. Dit komt omdat deze een veel hogere primaire productie hebben dan landgewassen en deze zijn ook geschikt als basis voor biobrandstof. Er zijn dus verschillende manieren waardoor energie uit water gehaald kan worden. Door alle manieren te bekijken kan er steeds meer gebruik worden gemaakt van duurzame energie en dragen we allemaal bij aan milieu bewust leven.

Gerelateerd