Klimaatrapport: België en Nederland krijgen hun portie

Vandaag lekte het komende klimaatrapport van het IPCC uit. Het internationaal VN-panel voorspelt miljoenen € aan economische schade, uitdrogende grondwaterlagen, massale overstromingen, vluchtelingen, voedselonzekerheid enz… indien de huidige politiek verder gezet wordt.

De VN voorspelt toenemende voedselonveiligheid en een daling van de economische productie met 2 tot 3 %.

Ook België en Nederland krijgen hun portie. De grondwatertafel zou het erg te verduren krijgen en gezien de eerder lage ligging van beide landen zijn overstromingen langs de kustzijde een realistische bedreiging. Rondom ons zijn tal van aanwijzingen te vinden die dit doemscenario bevestigen: overstromingen in Engeland en Frankrijk, de uitdrogende Belgische bossen, visbestanden die naar kouder water migreren, uitzonderlijke temperaturen.
Eerder had ook de verzekeringssector al de alarmklok geluid. In 2010 stelde verzekeraar Axa: “België meer dan zijn deel natuurrampen te verduren. Verzekeraar Axa zag de claims voor stormschade oplopen tot een bedrag van meer dan 30 miljoen euro. Overstromingen waren goed voor meer dan 18 miljoen euro. Beide waren recordbedragen. En de stijgende trend is de jongste jaren onmiskenbaar.”

Al dit onheil leidt voorlopig niet tot een alerte reactie van onze politieke verantwoordelijken.

De Europese Unie heeft begin dit jaar zijn doelstellingen getemperd: men kiest voor een afbouw van de uitstoot met 35 tot 40 % in 2030 (vergelijkingsniveau: 1990). Internationale experts stellen een minimum van 55 % voor. Energiebesparing werd uit de Europese doelstellingen geschrapt. Daarmee wordt niet alleen het milieu, maar ook de zwaksten getroffen.

Europa kiest er voorlopig eerder voor om onconventionele energiebronnen aan te boren dan echt te bezuinigen: het naar boven halen van gas uit gesteenten (schaliegas, steenkoolgas) is aan een opmars bezig, ondanks de mogelijke besmetting van het grondwater en het risico op aardschokken bij het breken van ondergrondse steenlagen.

Internationaal is er niet eens nog een akkoord. De aangekondigde klimaattop in Parijs tijdens december 2015 is de laatste mogelijkheid om tot een gedegen akkoord te komen. Er worden dan ook brede volksmobilisaties aangekondigd.

België en Nederland behoren tot de hekkensluiters op het vlak van hernieuwbare energie. Als beide landen al doelstellingen realiseren in het minder uitstoten van CO2, dan is het door schone lucht aan te kopen in het buitenland. In Vlaanderen blijft het stimuleren van meer verkeer een heikel punt: men werkt aan de ring rond Antwerpen, de verbreding van de Brusselse ring en wil talloze regionale wegen recht trekken en ombouwen tot snelle verkeersleiders.

vzw Climaxi vindt het wraakroepend dat de wereldleiders van al dat nieuws niet wakker lijken te liggen. Alleen al vanuit het voorzorgprincipe zou men alles op alles moeten zetten om dit doemscenario te vermijden. Dit gebeurt evenwel niet. De politici spelen met mensenlevens en doen aan “schuldig verzuim”. vzw Climaxi stelt dat het tijd is voor actie en roept samen met andere bewegingen op om morgen vanaf 17 uur actie te voeren op de Schumannrotonde te Brussel, tijdens de bijeenkomst van de Europese staatshoofden.

Filip De Bodt – //www.climaxi.be

Gerelateerd