Koeltransport kan groener, zuiniger, stiller en goedkoper

Koeltransport kan groener, zuiniger, stiller en goedkoper. Onderzoek studenten TU Delft vergelijkt dieselgenerator met koelen op stroom.

Studenten Werktuigbouwkunde van de TU Delft hebben in samenwerking met NomadPower en Visbeen Transport onderzoek gedaan naar de uitstoot en het verbruik van trucks die onderweg in Europa hun lading op parkeerplaatsen koelen door middel van een dieselgenerator. Tevens is onderzocht wat het resultaat is als deze trucks koelen door middel van elektriciteit. De resultaten tonen aan dat transporteurs kostenbesparend, maar ook stiller en gezonder koeltransport kunnen realiseren.

Dagelijks staan in Europa vele tienduizenden trucks gedurende wacht- en rusttijden hun lading te koelen op parkeerplaatsen met behulp van een dieselgenerator. Dit leidt geregeld tot stank- en geluidsoverlast voor de omgeving. Het streven van de EU is om het hoofdwegennet in Europa aanmerkelijk te vergroenen. Doelstelling van de EU is om in 2050 de CO2-uitstoot langs het europese hoofdwegennet te hebben teruggebracht met maar liefst 60%.

Het onderzoek
NomadPower voorziet truckparkings van stroomvoorzieningen voor temperatuur gecontroleerd transport. Hierbij kunnen trucks zich online aanmelden en instekkeren om hun lading met stroom te koelen. Op verzoek van NomadPower heeft een groep studenten Werktuigbouwkunde van de TU Delft in het kader van hun Bachelor eindproject in samenwerking met de afdeling Transport Engineering & Logistics (TU Delft) en Visbeen Transport nader onderzoek gedaan naar de uitstoot en het verbruik van trucks met een dieselgenerator. Tevens is de vergelijking gemaakt met de situatie dat koeling plaatsvindt op elektriciteit. De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat koelen op een stroomvoorziening inderdaad veel minder uitstoot van CO2 en NOx oplevert en stiller en goedkoper kan zijn dan koelen met een dieselgenerator.

Besparing
De studenten schatten dat, door consequent gebruik te maken van elektrische koeling, transporteurs circa Euro 2.000,- per jaar per truck zouden kunnen besparen. Afhankelijk van de buitentemperatuur en de aard van de lading zou een besparing van 30% tot 50% op de brandstofkosten van het conditioneren kunnen worden bereikt. Zo bedraagt bij een buitentemperatuur van circa 21°C en een lading die op -15°C moet worden gehouden het verbruik aan diesel circa 1,37 liter per uur, terwijl het verbruik aan elektriciteit in dezelfde situatie slechts circa 3,13 kWh bedraagt. Bij een ladingtemperatuur van -5°C bedraagt volgens het onderzoek het verbruik aan diesel circa 1,05 liter per uur, welke dient te worden vergeleken met een verbruik van 1,33 kWh.

Stiller en groener
Uit geluidsmetingen van de studenten blijkt bovendien dat het geluidsniveau van koelen op elektriciteit 4-5 decibel lager kan liggen dan het koelen op de dieselgenerator. Uit emissiemetingen blijkt dat de emissie van CO2 tussen de 65 en 80% zou kunnen worden gereduceerd en de emissie van NOx met circa 50%. Koelen op stroom biedt daardoor voor iedereen alleen maar voordelen.

Gerelateerd