Compensaties voor CO2-kosten op de elektriciteitsfactuur

Essenscia is tevreden met een financiële compensatie voor indirecte CO2-kosten op de elektriciteitsfactuur bij energie-intensieve bedrijven

essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences, is tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering om energie-intensieve bedrijven financiële compensaties te geven voor een deel van de CO2-kosten op de elektriciteitsfactuur. Energiekosten zijn immers een bepalende factor bij investeringsbeslissingen. De maatregel heeft een positief effect op de competitiviteit van de energie-intensieve bedrijven uit de chemische sector in vergelijking met de buurlanden. De betrokken essenscia-leden stellen samen rechtstreeks 15.000 mensen tewerk in Vlaanderen.

Het Europese klimaatbeleid verplicht de elektriciteitssector om uitstootrechten aan te kopen voor elke ton CO2 die hij uitstoot. Die kosten worden doorgerekend aan de elektriciteitsverbruikers, met als gevolg dat energie-intensieve bedrijven hun energiefactuur zien stijgen. Om te vermijden dat bedrijven door die hoge factuur naar regio’s verhuizen zonder uitstootbeperkingen, mogen lidstaten bepaalde sectoren beschermen door ze deels financieel te compenseren. Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk doen dat al, Vlaanderen gaat dat nu ook doen.

Essenscia vlaanderen is tevreden met de steunmaatregel omdat de Vlaamse bedrijven geen competitief nadeel zouden ondervinden tegenover concurrerende bedrijven in de buurlanden. “De maatregel geeft blijk van de inspanningen van de Vlaamse regering om een duurzame heropleving van economische activiteit te ondersteunen en stuurt een positief investeringssignaal naar de ondernemingen”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen. “De energiekosten blijven immers een cruciale factor voor het concurrentievermogen van industriële ondernemingen.”

Essenscia pleit in dat kader voor een energienorm die de industriële energiekosten, zowel voor elektriciteit als aardgas, in België en Vlaanderen vergelijkt met onze buurlanden én met de internationale prijzen. Bij vaststelling van een competitieve handicap moeten de bevoegde overheden ingrijpen en maatregelen nemen om deze handicap weg te werken.

Gerelateerd