CO-gevaar bij slecht onderhouden verwarmingsinstallaties

CO-gevaar bij slecht onderhouden verwarmingsinstallaties. Installateurs van verwarmingsinstallaties merken meer en meer op dat mensen het verplicht onderhoud van hun installatie uitstellen. Dat meldt de Bouwunie in haar communiqué van maandag 26 januari. Daardoor verhoogt de kans op CO-gevaar want belangrijke bronnen van CO zijn net defecte warmwatertoestellen in de badkamer en individuele verwarmingstoestellen in de living of slaapkamer, zegt ook de FOD Binnenlandse Zaken. Jaarlijks vallen er gemiddeld 1250 CO-slachtoffers waarvan er in 2013 26 stierven.

“CO of koolstomonoxide is een gas dat ontstaat bij slechte verbranding van gas, kolen, stookolie, benzine of hout. Het gevaar aan CO is dat je het niet ziet of ruikt. Daarom wordt het ook de “stille moordenaar” genoemd,” verduidelijkt Philip Willekens, directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse Zaken

Enkele cijfers (bron: rapport 2013 van het Antigifcentrum)

– In 2013 maakte CO 1251 slachtoffers, waarvan 26 sterfgevallen.

– 3/4 van de ongevallen gebeuren tussen november en maart.

– CO-vergiftigingen te wijten aan een verbrandingstoestel in huis maakten alleen al 905 slachtoffers (72%), waarvan 18 overlijdens (69%).

– In huis gebeuren 50% van de ongevallen in de living of de slaapkamer. In die gevallen is de bron van CO over het algemeen een individueel verwarmingstoestel zoals een kachel.

– In huis gebeuren 33% van de ongevallen in de badkamer. In die gevallen is de bron van CO bijna altijd een warmwatertoestel op gas.

– De ongevallen worden veroorzaakt door:

o onvoldoende verluchting,

o defecte toestellen,

o een slechte rookafvoer (geen schoorsteen of schoorsteenprobleem).

”Tijdens de wintermaanden is er meer kans op slachtoffers omdat we dan ramen en deuren goed dichthouden waar door het gas niet kan ontsnappen. Daarom proberen we er tijdens deze periode de aandacht er extra op te vestigen.” besluit Philip Willekens.

Vergeet de elementaire principes niet

CO is een toxisch gas dat ontstaat bij de onvolledige verbranding van gas, petroleum, hout of kolen, olie door onvoldoende toevoer van zuurstof.

· Controleer dus dat uw verwarmingstoestellen voldoende verluchtingsmogelijkheden hebben. Wie een toestel zonder aansluiting op een schoorsteen heeft (oven of gasfornuis, petroleumkachel, toestel op butaangas), moet extra oppassen en voor extra verluchting van de ruimte zorgen.

· Denk er eveneens aan om je verwarmingstoestellen regelmatig te laten onderhouden en laat je schoorsteen vegen door een vakman.

· Tot slot, gebruik de toestellen zoals het hoort. Een mobiel verwarmingsapparaat op gas of stookolie moet niet permanent werken. En plaats een barbecue of een open kolenvuurtje nooit binnen in huis.

Let op in de badkamer

Wie een watergeiser op aardgas (een boiler) in de badkamer heeft hangen, moet extra oppassen. Let erop dat het vlammetje steeds blauw is. Een gele of oranje vlam duidt op een slechte verbranding van het aardgas en mogelijk gevaar op CO-vergiftiging. Laat je toestel zeker één keer per jaar nakijken door een vakman. Dat is wettelijk verplicht

Zorg ook steeds voor goede verluchting. Een rooster in de badkamerdeur kan je leven redden.

Hoe kan je CO-vergiftiging herkennen?

De eerste symptomen van CO-vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Als je dit ervaart, moet je zo snel mogelijk voor verluchting van de ruimte zorgen. Zet een raam of deur open, verlaat de ruimte en bel de 112.

Nadien volgen zwakte, verwardheid en bewusteloosheid, gevolgd door coma en/of de dood.

Gerelateerd