Subsidie voor buren die samen CO2-uitstoot willen verlagen

Er is een nieuwe subsidie ‘Duurzame Wijken’ voor buren die samen CO2-uitstoot willen verlagen in de stad Gent

De nieuwe subsidie ‘Duurzame Wijken’ ondersteunt buurtbewoners die samen projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen.

Gent Klimaatstad
Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn, een stad die geen negatieve impact meer heeft op het klimaat. Deze doelstelling kunnen we enkel realiseren als zowel de Stad Gent, de Gentenaars, Gentse organisaties en bedrijven de handen in elkaar slaan. Naast maatregelen om Gentse woningen energiezuiniger te maken voor elke woning, zet de Stad Gent ook in op collectieve oplossingen voor energiebesparing en verlaging van CO2-uitstoot.

Samen zijn we sterker

Met de nieuwe subsidie ‘Duurzame Wijken’ wil de Stad Gent buurtinitiatieven stimuleren waarin bewoners en bewonersverenigingen samen projecten opzetten om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze subsidie kadert binnen het Stedenfonds onder de doelstelling ‘leefbaarheid in de stad en wijken verhogen’.

Gentenaars of Gentse verenigingen kunnen de subsidie gebruiken om advies en expertise in te huren. Het gaat steeds om projecten voor en door buurtbewoners. Een groep van minimum vier personen uit dezelfde wijk of een vzw die een actieve werking in de wijk kan aantonen, kan de subsidie aanvragen. De projecten overstijgen steeds het niveau van het eigen huis. Betrokkenheid van de buurt is essentieel.

Advies en expertise

De subsidie kan gebruikt worden om advies en expertise in te huren zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van een businessplan. De subsidie kan niet gebruikt worden om materialen aan te kopen. De subsidie bedraagt minimaal 1.500 euro en maximaal 12.000 euro. Een jury beslist welke projecten er goedgekeurd worden en welk bedrag ze krijgen.

Projecten kunnen gaan over energiezuinige renovatie, hernieuwbare energie en ook duurzame voeding. De invulling van deze wijkprojecten kan heel verschillend zijn.

Enkele voorbeelden:

Samen daken isoleren

Dit kan bijvoorbeeld een groep bewoners zijn die gaat voor een groepsaanpak energiezuinige renovatie. Een groepje bewoners bezoekt de huizen in de wijk die volgens de Gentse warmtescan niet goed scoren qua dakisolatie. Via die huisbezoeken worden de bewoners geïnformeerd over energiezuinig wonen en renoveren met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop en groepsaanpak van dakisolatie. Via de subsidie krijgt deze bewonersgroep begeleiding voor het opstellen van een plan van aanpak en huurt ze onafhankelijke expertise in met betrekking tot dakisolatie.

Een buurtmoestuin op het dak van een bedrijf

De gekweekte groenten en kruiden gaan voor de helft naar winkels of restaurants uit de buurt. De andere helft oogsten buurtbewoners. Via de subsidie kan een consultant helpen om een businessplan op te stellen en juridisch advies te geven.

Een warmtenet in de wijk

Een aantal buren steken samen met een nabijgelegen bedrijf de koppen bij elkaar om na te gaan of het rendabel zou zijn om een warmtenetwerk te installeren. Daarbij maken de buren gebruik van de warmte die bij het bedrijf vrijkomt tijdens productie. Tot nu toe werd deze warmte zomaar de lucht in geblazen. Via de subsidie kunnen de buren een specialist inhuren die hen helpt de haalbaarheid en voorwaarden van dit project te onderzoeken.

Koplopers gezocht

Heel wat andere wijkprojecten zijn mogelijk. De Stad zoekt nog koplopers in de Gentse wijken die hun schouders willen zetten onder dit soort gezamenlijke projecten. Geïnteresseerde bewoners(groepen) kunnen contact opnemen met de Milieudienst.

Het volledige reglement en de aanvraagformulieren staan op de website www.gent.be of kunnen opgevraagd worden bij de Milieudienst.

Gerelateerd