Warmte is een zeer duurzame energiebron

Warmte is een zeer duurzame energiebron, hierdoor krijgt bedrijven 10 miljoen Vlaamse ecologiesteun om een warmtenetwerk op Linkerscheldeoever uit te bouwen. De bedrijven Ashland, Monument Chemical, De Neef Chemical Processing en LANXESS, gaan een gezamenlijk warmtenetwerk uitbouwen zodat ze voor hun productieproces warmte kunnen gebruiken van de verbrandingsinstallaties van Indaver en Sleco.

Warmte is een zeer duurzame energiebron, waardoor de bedrijven bovendien minder primaire brandstoffen hoeven te gebruiken. essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences, ondersteunt het project, net als De Maatschappij Linkerscheldeoever, de beheerder van de terreinen. De zes betrokken bedrijven krijgen samen 10 miljoen strategische ecologiesteun van de Vlaamse regering om het project te realiseren.

Indaver en Sleco baten een roosteroven en een wervelbedoven uit voor de thermische verwerking van slib, huishoudelijk en bedrijfsafval. In deze installaties wordt per jaar zo’n 1 miljoen ton afval verwerkt. Drie turbines met een totaal vermogen van 80 MW zetten de stoom die vrijkomt tijdens de verbranding, om in elektriciteit. Omdat bijna de helft van het afval bio-organisch is, is de helft van de herwonnen energie hernieuwbaar.

Op Linkerscheldeoever zijn er verschillende industriële bedrijven die grote hoeveelheden warmte nodig hebben voor hun productieproces. Ze wekken de warmte meestal op met gasboilers. Door een gezamenlijk warmtenetwerk aan te leggen kunnen de bedrijven hun gasboilers grotendeels uitschakelen en de warmte van Indaver en Sleco naar eigen behoefte aanwenden. De bedrijven die op het warmtenetwerk aansluiten, zullen zich engageren om zeker gedurende 10 jaar maximaal warmte af te nemen via het warmtenetwerk. De hoeveelheid energie die Indaver en Sleco nu al via de stoomleiding aan buurbedrijven levert, komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van 170.000 gezinnen.

Voor de bedrijven betekent het warmtenetwerk een extra energiebevoorradingsmogelijkheid. Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen: “Het project is een pluspunt zowel op ecologisch vlak door een daling van de CO2-uitstoot als op economisch vlak door een bijkomende energiebevoorradingsmogelijkheid voor onze energie-intensieve industrie. Het helpt de verankering van de bedrijven en kan, binnen de capaciteitsreserve van het aan te leggen netwerk, nieuwe bedrijven aantrekken. Bovendien is het een mooi voorbeeld van industriële clustervorming die van groot belang is in de chemische sector.”

Eric Kersten, site manager Monument Chemical: “Dit is een maatschappelijk zeer waardevol project. Daarnaast houdt deze energievoorzieningsoplossing voor ons bedrijf belangrijke financiële voordelen in, die deels de mogelijke risico’s overstijgen. Energiekosten zijn voor chemische bedrijven als het onze een zeer belangrijke kostenbepalende factor. De concurrentiepositie van de chemische industrie staat in Vlaanderen sterk onder druk. De warmtecluster heeft als neveneffect dat het kostennadeel van de energiebevoorrading enigszins wordt beperkt.”

Het nieuwe warmtenet zal bestaan uit een stoomleiding met stoom op 400°C en 40bar en een condensaatleiding voor terugloop van het warm water. De aan te leggen leiding zal, heen en terug, in totaal 8 km zijn. De totale investeringskosten zullen meer dan 25 miljoen euro bedragen. De Vlaamse regering kent 10 miljoen euro steun toe aan de bedrijven voor de aanleg van het warmtenetwerk.

Vlaams minister-president Kris Peeters: “Dit ambitieuze project verduurzaamt de energievoorziening in de Waaslandhaven en verankert de chemische industrie in deze regio. Dit is een voorbeeld van een verstandige groene investering. Het aandeel hernieuwbare energie dat zal worden geleverd, komt overeen met 50 windmolens en leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van 100.000 ton CO2 per jaar. Op deze wijze draagt de investering ook rechtstreeks bij aan de ambities van de Vlaamse regering met betrekking tot de klimaatuitdagingen. Het project heeft een ‘super-strategisch’ karakter: de impact van het project heeft een bijzondere impact op de Vlaamse economie.”

Meer informatie: www.energiecluster.be

Gerelateerd