Teruggave BTW op zonnepanelen

Toen bekend raakte dat de subsidie op zonnepanelen zou komen te verdwijnen hebben veel particulieren, maar ook bedrijven er nog snel voor gekozen om een dergelijke installatie op het dak van hun huis of bedrijf te laten plaatsen. De subsidies die vroeger voor een dergelijke investering werden gegeven mogen dan vandaag de dag (definitief?) verleden tijd zijn, dat neemt niet weg dat zakelijke investeerders nog steeds kunnen rekenen op een zeer interessant voordeel. Zij kunnen namelijk de BTW op het aankoopbedrag en de plaatsing van de panelen aftrekken. Dit betekent in de praktijk al snel een financieel voordeel van enkele honderden euro’s.¬†

Duurzame investering

Bedrijven die er voor hebben gekozen om een systeem met zonnepanelen op het dak van hun bedrijfspand te voorzien kunnen dit klasseren onder de noemer van een duurzame investering. Niet alleen kan het benodigde bedrag dan ook als kost in de boekhouding worden ingeboekt, daarnaast kan de betaalde BTW teruggevorderd worden. Op deze manier wordt het systeem in werkelijkheid een stuk voordeliger wat ook de terugverdientijd uiteraard alleen maar ten goede komt. Ook mensen die werkzaam zijn van thuis uit en over een eigen onderneming beschikken kunnen de factuur met de betaalde BTW inboeken in hun boekhouding.

Niet voor particulieren

Bovenstaande klinkt voor velen uiteraard als muziek in de oren, maar vergis u niet, het terug vorderen van de BTW is niet mogelijk voor mensen die gewoon in loondienst zijn en dus niet over een eigen onderneming beschikken. Wanneer u de factuur voor de aankoop en de plaatsing van de zonnepanelen ontvangt zult u weliswaar merken dat er even goed BTW in rekening is gebracht, maar u kunt deze helaas niet terugvragen. Wat dit betreft zouden we dan ook gerust kunnen stellen dat een investering in zonnepanelen voor particulieren iets zwaarder uitvalt dan voor bedrijven het geval is.

Zie ook: kosten zonnepaneel.

Gerelateerd