Groene windenergie

Groene windenergie is een prima manier om op een duurzame manier aan energie te komen. Wanneer we spreken over groene energie, dan hebben we het toch voornamelijk over windenergie. De laatste jaren zijn er erg veel windturbines (ook wel bekend als windmolens) bij gekomen. En deze dragen allemaal bij aan een beter milieu.

Wat is groene windenergie?
Groene energie houdt in dat de energie uit een duurzame energiebron komt. De laatsten jaren zijn er steeds meer mensen die gebruik maken van groene energie. Bij groene energie kun je bijvoorbeeld denken aan zonne-energie, maar ook aan windenergie. Dit noemen we dan ok wel groene windenergie. De energie is afkomstig van de windturbines, die we ook wel kennen als windmolens. Er komen geen schadelijke stoffen vrij bij deze vorm van energie opwekken en daardoor is het goed voor het milieu. Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen en bedrijven die kiezen voor het gebruik van groene windenergie.


Groene windenergie: steeds meer windturbines
De afgelopen jaren zijn er steeds meer windturbines in Nederland bijgekomen die groene windenergie opwekken. Deze zijn vooral te vinden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland. Ook in andere provincies kun je steeds meer van deze windturbines tegenkomen. Uiteraard staan de windmolens op plekken waar het vaak waait. Hierbij kun je denken aan plekken aan zee of op grote, open ruimtes. In Nederland halen we tevens veel energie uit het buitenland. Hierbij kun je denken aan landen als Denemarken, Duitsland en België.

Gerelateerd