Elektriciteitsfactuur voor wind en zon pijnigt industrie

De bijkomende elektriciteitsfactuur voor wind en zon pijnigt industrie. Essenscia, de federatie van de chemie en life sciences, roept op tot de invoering van een energienorm zoals voorzien in het regeerakkoord.

Brussel, 30 januari 2015 – Naast de bijdrage voor groene stroomproductie, de bijdrage aan de windmolens op zee, de bijdrage voor de kabel naar die windmolens en de verrekening van de zonnepanelen in de nettarieven, krijgen de elektriciteitsverbruikers nog maar eens een factuur geserveerd voor de ondersteuning van elektriciteitsopwekking uit zon en wind. Voor de chemische industrie, intensief in energie is dit opnieuw een knauw in de competitiviteit. essenscia vraagt dringend een beperking van deze kost voor de industrie.

De laatste jaren werd er 5 gigawatt, wat overeenstemt met de capaciteit van 5 kerncentrales, aan niet-leveringszekere elektriciteitsinstallaties voor zon en wind gesubsidieerd, die echter een beperkte elektriciteitsproductie hebben (minder dan 1 kerncentrale) en bovendien geen stroom garanderen op donkere winterdagen. Tegelijkertijd zorgde het stilleggen van bepaalde nucleaire reactoren ervoor dat we al een voorsmaak kregen van de impact van de nucleaire uitstap. De optelsom hiervan bewoog de vorige regering tot het opstellen van een “strategische reserve”, een reserve aan gedateerde elektriciteitscentrales die stand-by gehouden moeten worden om de bevoorradingszekerheid te garanderen gedurende de winter.

Vandaag krijgt de elektriciteitsverbruiker hiervan de factuur doorgerekend. Een beperkte bijdrage voor elk gezin, nog geen 3 Euro per jaar, maar voor de chemische industrie vertaalt dit zich alweer in tienduizenden tot honderdduizenden Euro’s per onderneming per jaar. De kostprijs van de reservering zal in de toekomst bovendien nog toenemen want vorige week kondigde de regering immers een verviervoudiging van deze strategische reserve aan voor volgende winter.

De chemische sector timmert volop aan innovatieve producten voor een koolstofarmere samenleving en wil de kans behouden deze activiteiten, samen met de bijhorende jobs en toegevoegde waarde, te blijven realiseren in België. “Het is noodzakelijk dat de keuzes die België maakt in energie en de hierbij horende factuur grondig geëvalueerd worden. Wij verwachten van de overheid een snelle invoering van een energienorm die de energiekosten voor de industrie inperkt. Maar bovenal vragen we een doordachte energie- en klimaatstrategie die samenhangt met een echt industrieel beleid. Wij vragen dan ook dat deze nieuwe factuur voor de industrie wordt beperkt als eerste stap in de goede richting om de toekomst van onze sector in België te garanderen.” besluit Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia.

Gerelateerd