Zonne-energie in de lift

Europa maakt zich op voor een tweede groeispurt op het gebied van zonne-energie. De vraag naar zonnepanelen zal komende jaren toe gaan nemen. Deutsche Bank komt tot deze conclusie. Veel investeerders richten hun blik op zonne-energie. In Duitsland wordt er veel energie opgewekt met panelen. Initieel werd deze vorm aangewakkerd door subsidie. Maar steeds vaker kiezen bedrijven en particulieren ook voor zonnepanelen zonder de subsidie. Nu lijkt er een tweede groeigolf aan te komen en deze wordt niet aangewakkerd door subsidie. Nederland leek iets achter te lopen op het gebied van zonne-energie maar kan deze achterstand in de komende groeispurt wegwerken.

Zonnepanelen worden goedkoper en efficiënter, nu worden de randvoorwaarden van belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de installatie en het onderhoud. Waar de eerste zonnekoorts in Duitsland begon, vormen nu andere regio’s, zoals India, Australië, Zuid-Afrika en Mexico het startpunt. Deze landen ontwikkelen zich momenteel hard op dit gebied. Goedkope energie zal komende jaren meer en meer in trek worden. Mensen worden minder afhankelijk van energieleverancier.
“Het grootste deel van deze markten zit tegen netpariteit aan – wanneer zonne-energie even goedkoop of zelfs goedkoper is dan fossiele energie -en de groei is daarom duurzaam. Nog belangrijker, wij denken dat barrières in het netwerk en de moeilijkheden met de financiering, die de groei tegen hielden in 2013, steeds meer zullen verdwijnen.”

Niet alleen zonne-energie doet het goed. Ook energie opgewekt uit afval neemt toe in populariteit. Uiteraard kan een particulier zelf geen energie opwekken uit afval zoals dat wel kan met zonne-energie. Maar steeds met bedrijven en investeerders stappen nu in energie uit afval. In Azie worden momenteel grote installaties gebouwd om beter in te kunnen spelen op de groeiende vraag. Ook in Nederland zijn afvalverwerkers, zoals Milieu Service Nederland, al bezig met deze vormen van energie-opwekking. Duurzame energie zit over de gehele linie in de lift.

Gerelateerd