Bio-energie als natuurlijke energiebron

Wat is Bio-energie

Bij Bio-energie heb je een biologisch massa nodig. Dit is een energiebron die milieuvriendelijker is dan de fossiele brandstoffen. Een biomassa bestaat uit organische grondstoffen die biologisch afbreekbaar zijn, zoals afval, groenten- en tuinafval, mest, hout, grasmaaisel, slib, algen enz.., afkomstig van de landbouw, bosbouw of industrieel en huishoudelijk afval.

Om bio-energie te verkrijgen worden biologische methoden gebruikt die gebaseerd zijn op fotosynthese. Dit is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose. Het proces komt voor in planten en bacteriën. Op sommige bacteriën na, gebruiken alle fotosynthetiserende organismen naast koolstofdioxide ook water om deze suikers te maken.

Bomen, grassen en andere snelgroeiende planten kunnen in principe worden gebruikt. Deze moeten wel verbrand of vergist kunnen worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om biomassa om te zetten in ethanol, diesel of methaan. Het groot nadeel hiervan zijn de grote benodigde oppervlakten die nodig zijn om de productie rendabel te maken.

Bio energie bestaat al heel lang en is een vorm van duurzame energie. Bij sommige nomaden volkeren werd mest van dieren een kostbaar bezit want het was de enige brandstof die in de woestijn aanwezig was. In sommige werelddelen werden zelfs menselijke uitwerpselen vergist naar methaangas.

Dood hout wordt gebruikt als biobrandstof, gewoon om vuur te maken om te koken of als verwarming. Een voorbeeld hiervan zijn pelletketels.

Let wel op, het verbranden of vergisten van biomassa kan in bepaalde gevallen zorgen voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Bij de verbranding van hout komt CO2 vrij. Maar die CO2 wordt dan weer terug opgenomen door de planten die het nodig hebben voor hun fotosynthese.

Er kan onderscheid worden gemaakt in verschillende generaties:

1 De eerste generatie maakte vooral gebruik suiker, zetmeel en olie. Deze onderdelen van de plant hadden in veel gevallen ook voor menselijke consumptie gebruikt kunnen worden en deze generatie wordt vaak als een van de oorzaken van stijgende voedselprijzen genoemd.

2 De tweede generatie maakt gebruik van een groter scala aan biomassa, zoals plantenresten en ontlasting. Er is hiervoor meer geavanceerde techniek benodigd dan voor de eerste generatie.

3 Als derde generatie wordt vaak energie uit algen bedoeld. Aangezien algen niet op land verbouwd worden, kan dit schaarse goed voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gerelateerd