Omgaan met Fossiele brandstoffen

Als het over fossiele brandstoffen gaat, dan gaat het over brandstoffen die CO2 bevatten. Vroeger kwam de kooldioxide niet vrij na de sterfte van de planten, de bijzondere omstandigheden destijds hebben gezorgd voor de opslag van het materiaal. Dit wil dus zeggen dat de oude kooldioxide buiten de CO2 cyclus is opgeslagen. Door het gebruik van fossiele brandstoffen belandt de fossiele CO2 als extra hoeveelheid in de atmosfeer. Maar de vorming van de fossiele brandstoffen gaat veel langzamer dan het tempo waarin de brandstoffen gebruikt worden. Dit wil zeggen dat ze niet hernieuwbaar zijn. Veel partijen zijn het niet eens over de snelheid waarmee de olie opraakt. Maar ook over de technieken en de middelen die het beste ingezet kunnen worden bestaat veel onenigheid. Het gaat hierbij met name over kernenergie en schoon fossiel (verbranden van fossiele brandstoffen zonder het vrij laten komen van CO2 gas).

Mogelijkheden fossiele brandstoffen

Er moet gekeken worden naar de mogelijkheden van duurzame energie in de nabije toekomst. Het is van belang dat mensen de voordelen en de nadelen van fossiele brandstoffen kennen zodat er nagedacht kan worden over duurzame energie en over milieu bewust handelen. Op dit moment weet niet iedereen hier voldoende over en daarom moet er meer aandacht aan kennis overdracht worden besteed. Veel mensen kennen de woorden fossiele brandstoffen wel, maar wat er precies mee wordt bedoeld is voor hen vaak onduidelijk. Meer aandacht voor duurzame energie kan daarom helpen om er voor te zorgen dat er meer duidelijkheid komt over wat fossiele brandstoffen zijn en welke rol zij spelen bij de duurzame energie.

Gerelateerd