Uitstoot van NOX verminderd met 25%

Uitstoot van NOX verminderd met 25% – essenscia vlaanderen haalt ruim target van Milieubeleidsovereenkomst.

Brussel, 1 juli 2014 – De leden van essenscia, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences, hebben hun uitstoot van NOX teruggedrongen in naleving van de Milieubeleidsovereenkomst 2009-2013 tussen essenscia vlaanderen en de Vlaamse overheid. essenscia vlaanderen doet het bijna 25 procent beter dan het vooropgestelde plafond in de overeenkomst.

NOX ontstaat bij verbrandingsprocessen (voor verwarming, elektriciteitsproductie, voor verkeer,…) en is een van de drie grote veroorzakers van zure regen. In de sector zijn stookinstallaties verantwoordelijk voor twee derde van de NOX-emissies, een derde komt uit verbranding bij chemische processen. De chemische industrie, kunststoffen en life sciences hebben zich in 2008 geëngageerd om de uitstoot van NOX sterk te verminderen.

Dit engagement werd geformaliseerd in een contract met de Vlaamse overheid, een Milieubeleidsovereenkomst (MBO) met een algemeen plafond voor de uitstoot van NOX voor de sector en specifieke doelstellingen voor de betrokken bedrijven. De MBO werd afgesloten voor de periode 2009-2013. De overheid verbond er zich toe om tijdens de MBO geen strengere regels voor NOX op te leggen dan Europa voorschrijft.

Alle 50 betrokken bedrijven die destijds hun handtekening onder de MBO hebben gezet, hebben woord gehouden. De chemische industrie vertegenwoordigt nu nog maar amper 3 procent van de totale NOX-uitstoot in België.

“Dankzij grote milieu-investeringen zijn de bedrijven uit de chemische sector erin geslaagd om de uitstoot van NOX aanzienlijk te verminderen. De sector doet het bijna een kwart beter dan het opgelegde plafond voor 2013 en draagt daarmee in belangrijke mate bij tot het behalen van de Europese doelstellingen van de NEC-richtlijn”, zegt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu. Momenteel wordt de NEC-richtlijn, een Europees regelgevend initiatief dat emissieplafonds oplegt aan haar lidstaten voor een aantal luchtverontreinigende stoffen, herzien met het oog op nieuwe doelstellingen met als horizon 2025-2030.

Gerelateerd