Wat is de Recupel-bijdrage en aanvaardingsplicht

De Recupel-bijdrage is het bedrag dat u betaalt bij de aanschaf van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat. Met de inkomsten van deze bijdragen coördineren en organiseren zij de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België.

Alle apparaten waarop een Recupel-bijdrage wordt aangerekend, staan vermeld in de apparatenlijsten en zijn ingedeeld in 10 categorieën. Binnen deze categorieën is er een opsplitsing ‘huishoudelijk’ en ‘professioneel’.

Voor de huishoudelijke apparaten geldt een ‘alles-inbegrepen’ bijdrage. U betaalt deze bij aankoop van een nieuw toestel en ze staat afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld als ‘Recupel-bijdrage’. Deze bijdrage dekt zowel de kosten voor de inzameling en verwerking als voor de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven …).

Ter info: voor alle professionele elektrische en elektronische apparaten geldt een ‘administratieve bijdrage’ bij het op de markt brengen door de producent of invoerder. Deze bijdrage dekt onze kosten voor de administratie en verslaggeving, maar niet voor de inzameling en verwerking.

Wat is de aanvaardingsplicht?

De wetgeving bepaalt dat elke winkel die ’een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt‘ ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich neemt.

Geef dus gerust uw afgedankt apparaat af in de winkel waar u een gelijkaardig nieuw toestel koopt. De winkelier is in dat geval ’verplicht om de afgedankte apparaten te aanvaarden die klanten terugbrengen‘.

Wil u bijvoorbeeld een oude diepvriezer inleveren bij de aankoop van een nieuwe? Moet kunnen. Het merk en de plaats van aankoop van de apparaten spelen geen rol. Zelfs bij thuislevering van nieuwe toestellen is de winkelier verplicht uw oude apparaten gratis mee te nemen, als u dat vraagt.

Foto Copyright Recupel

Gerelateerd