Importheffing op Chinese zonnepanelen

Gedurende lange tijd kozen mensen die graag gebruik wensten te maken van zonnepanelen op het dak van hun woning er voor om deze panelen te importeren uit China. De reden hiervoor ging uiteraard schuil in het aanzienlijk goedkopere kostenplaatje dat aan dergelijke panelen verbonden was. Al snel werd dit fenomeen echter opgemerkt en werd het duidelijk dat dit een negatieve impact had op de concurrentiestrijd tussen Chinese en Europese fabrikanten van zonnepanelen. Sinds het jaar 2014 geldt er echter een importheffing op Chinese zonnepanelen waardoor de aankoopprijs er van toch behoorlijk is gestegen.

Tussen de 17,1 en 42,1 procent

Omdat Europese fabrikanten en bedrijven in zonnepanelen het water aan de lippen stond werd er vanaf 2014 voor gekozen om een speciale importheffing aan te rekenen. Deze heffing moest er voor zorgen dat het niet langer mogelijk was om Chinese zonnepanelen tegen dumpprijzen op de Europese markt te gooien. De overheid is in haar opzet geslaagd, want de importheffing bedraagt sinds 2014 een slordige 17,1 tot 42,1 procent, afhankelijk van het aankoopbedrag, de oorsprong van de panelen, etc. Door middel van deze importheffing werden Chinese zonnepanelen in één klap zo duur dat ze hun meerdere moesten herkennen in de Europese tegenhangers.

Verlies van vermogen

Los van bovenstaande hebben veel mensen die er voor hebben gekozen om Chinese zonnepanelen op hun dak te plaatsen moeten vaststellen dat deze in het merendeel van de gevallen de gemaakte beloftes niet konden inlossen. Chinese zonnepanelen krijgen immers tijdens de levensduur op een bepaald ogenblik te maken met een behoorlijk verlies van vermogen. Dit zorgt er voor dat alleen in het begin het meest optimale rendement wordt behaald waardoor deze stelselmatig wordt afgebouwd. Ondanks de lagere aankoopprijs duurde het mede hierdoor toch vaak langer vooraleer de investering in haar geheel was terugverdiend. Wilt u toch nog investeren in Chinese zonnepanelen? In dat geval is het controleren van met name de kwaliteit en de oorsprong beslist aan te raden.

Lees verder op: kosten verbouwen.

Gerelateerd