PIH rond milieu en gezondheid verwerkte 19 798 stalen

Het PIH of het provinciaal expertisecentrum rond milieu en gezondheid verwerkte 19 798 stalen in 2013

Kwaliteit is een belangrijke zorg voor het milieulabo van het PIH. Heel het jaar leveren ze inspanningen om de kwaliteit te garanderen en te verbeteren. Het expertisecentrum rond milieu en gezondheid van de provincie Antwerpen komt nu naar buiten met zijn jaarverslag.

PIH bewaakt ons drink- en zwemwater
Dit jaar werden er welgeteld 19 798 stalen binnengebracht bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Dat betekent een stijging van 26 procent tegenover vorig jaar. De focus lag voornamelijk op waterstalen. Vooral afvalwater uit waterzuiveringsstations en uit lozingen van bedrijven werd gecontroleerd om over de kwaliteit van onze rivieren te waken. Drink- en zwemwater werden ook onderzocht om de gezondheid te beschermen.

Wat zit er in de grond?

Vijf procent van de stalen waren bodemstalen. Het gaat om bijvoorbeeld de grond in tuintjes, zodat de bewoners veilig groenten kunnen kweken. Het kan ook gaan over de grond die verzet wordt bij wegenwerken of over het slib op de bodem van rivieren dat moet worden geruimd.

191 190 analyses op 19 798 stalen

“In totaal werden op de binnengebrachte stalen 191 190 analyses gedaan. Het gaat om bepalen van verontreinigende stoffen, zoals metalen en pesticiden of om onderzoek naar bacteriën (bijvoorbeeld legionella, salmonella) en kleine diertjes.

Om de kwaliteit te bewaken, controleren de deskundigen van het PIH stalen, worden stalen dubbel gemeten, participeren ze aan ringtests tussen verschillende labo’s en organiseren ze audits. Het PIH beschikt sinds 1996 over een BELAC-accreditatie en over verschillende erkenningen. Kwaliteitszorg is cruciaal voor het expertisecentrum. Hiervoor levert het PIH constant inspanningen en plaatsen ze verbeteringen en innovaties hoog op hun prioriteitenlijst.” aldus gedeputeerde Rik Röttger.

Vera Nelen, directeur van het PIH, is trots op het rapport: “Dankzij het kwaliteitsonderzoek van het PIH kunnen gemeenten en andere instanties de toestand van het milieu in hun regio onderzoeken, om op die manier maatregelen te treffen om het milieu en de gezondheid van hun burgers te verbeteren.”

Het PIH is een expertisecentrum rond milieu en gezondheid en heeft als kerntaak het bevorderen van de volksgezondheid én een kwalitatieve leefomgeving op een duurzame wijze. Dit in samenwerking met de gemeenten, Vlaamse overheidsdiensten, politiezones en bedrijven. Om die missie te concretiseren beschikt het PIH over een milieulaboratorium als spil van de technische ondersteuning en over een team van deskundigen op vlak van milieu en gezondheid. www.provincieantwerpen.be/pih

Gerelateerd