Energie en Milieuprijs 2014 van Belgie

Wie heeft bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau kan zich inschrijven voor de Energie en Milieuprijs 2014 van Belgie.

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 1.550 Belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Voor de 9de editie, de wedstrijd heeft opnieuw tot doel de verwezenlijkingen van burgers, van ondernemingen, van gemeenten, van instellingen op het vlak van milieu en energie voor te stellen, positieve en reproduceerbare initiatieven te stimuleren en succesverhalen bekendheid te geven. Iedereen mag aan deze wedstrijd deelnemen : burgers, steden en gemeente, school, bedrijven, instellingen enz…

Ook dit jaar zullen niet minder dan 8 trofeeën worden uitgereikt tijdens de prestigieuze prijsuitreikingsceremonie op 05 juni 2014 te Brussel, Tour & Taxis, en valt samen met de Wereldmilieudag op initiatief van de Verenigde Naties.

Eenzelfde persoon, onderneming, gemeente of instelling/vereniging kan in verschillende categorieën worden ingeschreven op voorwaarde dat er voor elk van die categorieën verschillende en onderling onafhankelijke acties of realisaties worden voorgesteld. Kies daarom de categorie waarvoor u zich wilt inschrijven waarbij die het best overeenstemt met uw situatie en uw actie of realisatie.

Inschrijven kan tot uiterlijk 2 april 2014 op www.eeaward.be. Opgelet, uw dossier moet ten laatste op 2 april 2014, in de mate van het mogelijke, in elektronische vorm worden ingediend. Stuur uw dossier naar : dossier@eeaward.be

energieprijs 2014

Gerelateerd